Příroda v okolíPokračujte ve čtení
Vesnice Dalkovice

Hřeben 432 m.n.m

      

  
  

 


Hraniční cesta                                  

            


  Studánka slouží jako přítok pro vodní nádrž Lipiny. Studánka je zaevidována na webových stránkách www.estudanky.eu/8227

 Pod ,,hraniční cestou" je v lese  proslulá studánka s čistou vodou, která je oplocená nízkým plůtkem a slouží k občerstvení turistů a houbařů z okolí.

 

V Lipinách

       

 

 

Lokalita nad Lipinou 

Mokřadní louky s prstnatci májovými a vachtou.

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis, synonyma Orchis majalisDactylorchis latifoliaOrchis latifolia) je ohrožený druh  vstavačovitých rostlin patřící mezi byliny rostoucí na území Česka.

Vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata, latinské Menyanthés bývá odvozováno z řeckého menýein – odhaliti se, ukazovati se, a anthos – květina, zřejmě pro nápadné květy) je bíle kvetoucí pionýrská rostlina  z čeledi hořcovité, jediná z rodu vachta. Dosahuje výšky 15–30 cm. V ČR je chráněna zákonem. Lidový název je hořký jetel (díky hořké chuti a listům, které tvarem připomínají právě listy jetele).

Louky sečou ČSOP Vlašim.

http://www.csop.cz/psfront/lokalita/1674

 

Dalkovický potok

Dalkovický potok pramení asi 1 km od Obce Tehov. Potok protéká malebnou krajinou. Dalkovický potok je levostranným přítokem Štěpánovského potoka. Mezi Dalkovicemi a Střechovem patří mezi nejvýznamnější a výrazně perspektivní lokality Mihule potoční.  Potok skrývá mnoho zajímavostí např. Lampetra planeri (Mihule potoční je v Česku kriticky ohrožený druh).
 

 
 

Máme sociální sítě. Jako vy.
Jsme část města Trhový Štěpánov a Kraj Blanických Rytířů